Algemene Voorwaarden

Voor wie?
De formule waarin de skilessen standaard worden aangeboden, zijn toegankelijk vanaf 6 jaar. Wat het is en hoe dit werkt, leest u hier.
Wenst u uw kinderen van 4 en 5 jaar oud toch al op skiles te laten komen, dan wordt elke situatie individueel bekeken. Dergelijke vraag start steeds met een kennismaking onder de vorm van privéles. Na afloop van deze eerste les, wordt de verdere aanpak en bijhorende mogelijkheden besproken. Als het kind er, naar ons inziens, fysiek en mentaal klaar voor is, zal een eventueel vervolg veelal de vorm van privéles aannemen maar het kan dan ook in een familiekaart.
OPGELET: MAX 2 KINDEREN JONGER DAN 6 JAAR PER PRIVELES.
Om iedereen kwalitatief van dienst te kunnen zijn, vragen wij uitdrukkelijk, eventuele uitzonderingen hierop vóóraf aan te vragen via info@isc-ski.com. We denken daarbij aan mensen met een beperking of groepsaanvragen.
ISC SKI behoudt zich het voorrecht mensen te weigeren die zich niet aan deze voorwaarden houden. Eventueel reeds betaalde producten zullen in dergelijke situaties niet terugbetaald worden.

Tarieven
De tarieven worden, onder voorbehoud van publicatiefouten, gehanteerd zoals op de website www.isc-ski.com vermeld. Ze kunnen op elk moment aangepast worden en zullen vanaf het moment van aanpassing ook zo gehanteerd worden.
Een korting op de standaard skibeurten wordt nooit toegestaan. De tarieven voor uitzonderlijke situaties zoals eerder vermeld, zijn situatie-afhankelijk en moeten vooraf besproken worden. De overeengekomen voorwaarden en tarieven zullen schriftelijk worden opgemaakt om discussies achteraf uit te sluiten.

Werking
Volgende stappen worden doorlopen:

    1. Registratie
    2. Bestelling
    3. Betaling
    4. Reservatie

Deze stappen kunnen doorlopen worden op 2 manieren:

 • Via onze website: door uzelf
 • Via onze mensen die dit voor u doen:
  o   Telefonisch op nummer +32 (0)496/79.77.33 (Koen).
  o   Via mail (contactformulier) naar info@isc-ski.com

Registratie
Om te kunnen reserveren, dient men zich te registreren. Mensen die niet geregistreerd zijn, kunnen niet reserveren.
Tijdens registratie wordt gevraagd een emailadres in te vullen. Naar dit mailadres zal een bevestigingsmail gestuurd worden met uw login en paswoord welke u nodig heeft om vervolgens op de website een bestelling te kunnen plaatsen. U kan in uw account uw wachtwoord overigens zelf wijzigen.
ISC SKI gaat vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens.

Bestelling
Met de logingegevens kan één of meerdere product(en) naar keuze besteld worden. (losse beurt, familiekaart, enz)
Indien een eerdere bestelling niet betaald werd, zal een nieuwe bestelling geweigerd worden. Daarom raden wij u aan om, bij meerdere bestellingen ineens, dit bij ons ter plaatse te doen middels contante betaling.
OPGELET: BESTELLINGEN BLIJVEN 2 KALENDERJAREN BRUIKBAAR (= 730 DAGEN)

Betaling
Van het bestelde product kan, in afwachting van de betaling, alvast de eerste skibeurt gereserveerd worden binnen de 7 dagen. Volgende beurten kunnen niet gereserveerd worden indien het bestelde product niet betaald werd. Niet betaling geldt niet als annulatie.
Er wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Indien, na verloop van deze periode, het verschuldigde bedrag niet werd ontvangen, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % met een minimum van 50 euro en een maximum van 10.000 euro voor de veroorzaakte administratiekosten.

Reservatie

Afhankelijk van het betaalde product kunnen x-aantal beurten gereserveerd worden, rekening houdend met eventuele specifieke eigenschappen van elk product:

 • Groepslessen: niet persoonlijk, volledig vrij te beheren.
  • Standaardbeurt
  • 10- beurtenkaarten
  • 25-beurtenkaarten
 • Privéles: (volledige baan - maximum 4 personen)
  Mochten er tijdens een beurt minder personen komen dan het aantal waar de kaart recht op geeft, wordt deze beurt in rekening gebracht voor het aantal personen waar de kaart recht op gaf.
  • Familiekaarten: 10 uren
  • Privéles: 1uur

OPGELET: BESTELLINGEN BLIJVEN 2 KALENDERJAREN BRUIKBAAR (= 730 DAGEN)
Om de tarieven toegankelijk te houden, dienen de uren zoveel mogelijk volgeboekt te worden. Vandaar dat het reservatiesysteem
een automatische optimalisatie hanteert teneinde springuren en losse beurten te voorkomen. Zo zullen bepaalde uren (tijdelijk) grijs gekleurd worden indien er op een ander uur nog voldoende plaats zijn. Dit wil zeggen dat (voor het opgegeven aantal beurten) die uren dus niet opengesteld worden. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Annulatie
Een gereserveerde beurt kan u tot 3 dagen vooraf kosteloos annuleren op onze website. Hierdoor komen het aantal gereserveerde beurten terug op uw conto staan en kan u ze hergebruiken.
Daarentegen zullen annulaties, binnen de 3 dagen voor de gereserveerde beurt doorgegeven, steeds aangerekend worden.  Er kan dan in geen geval aanspraak gemaakt worden op hergebruik, compensatie, tegemoetkoming of soortgelijk. In geval van ziekte / ongeval wordt, bij bezorgen van een doktersbriefje, een uitzondering gemaakt en de annulatie aanvaard waardoor u ze kan hergebruiken.
Niet betaling geldt niet als annulatie.
ISC SKI heeft ten allen tijde het recht beurten te annuleren en zal dit desgevallend zo snel mogelijk communiceren (per mail of telefonisch) aan de persoon die de reservatie deed. In dit geval zal ISC SKI een tegemoetkoming voorstellen voor elke reservatie.

Ongevallenverzekering
ISC SKI vzw voorziet standaard geen verzekering voor gebeurende ongevallen en kan desgevallend niet aansprakelijk gesteld worden.
Indien gewenst kan op aanvraag een persoonlijke ongevallenverzekering worden afgesloten aan 65€/persoon/jaar. Deze aanvraag dient ten laatste 5 werkdagen voor aanvang van de eerste skibeurt bij ISC SKI vzw binnen te komen. De polisvoorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag.

Aansprakelijkheid
ISC SKI vzw sluit een verzekering BA af ten opzichte van derden. De vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke diefstal of beschadigingen.

Beeldmateriaal
Beeldmateriaal gemaakt tijdens ISC SKI-eigen activiteiten kan gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.

Aanpassingen in de algemene voorwaarden
ISC SKI vzw behoudt het recht deze algemene voorwaarden aan te passen, zonder uitdrukkelijke communicatie naar de gebruikers, wanneer zij dit nodig acht. Inhoudelijke bepalingen van voorgaande beschrijvingen vallen hierdoor volledig weg. Het is de gebruiker dus aangewezen deze voorwaarden geregeld te herlezen om misverstanden te voorkomen.